Japan

Japan er verdens tiende største land målt i befolkningsstørrelse og har over 127 millioner innbyggere. Landet er verdens tredje største økonomi, og et av Norges største eksportmarkeder i Asia. Interessen hos norske virksomheter for å etablere seg i landet vokser stadig, men det er ikke så enkelt som en skulle tro å gjøre forretninger der.