Koding datamaskine

Vi skal se på hvordan prosessoren fungerer, hvordan den henter instruksjoner fra internminnet (RAM), tolker og utfører dem.