Keyboard

Ingen standard input enheter leveres i flere utgaver enn tastaturer/keyboard. Det finnes en STOR mengde forskjellige “layout” som Qwerty, Dvorak, Colemak, etc, etc, og så godt som alle fungerer tilfredsstillende mot de maskiner de er tiltenkt. Dessuten finnes det forskjellige tastaturer for forskjellige maskiner (PC, MAC, VT-100, IBM, etc). Veldig mange land har sine egne layout, i tillegg til at det finnes tastaturer med forskjellig antall taster. Dessuten er det mange som lager spesialtastaturer med funksjonstaster for Windows® og for spill.